Η δεκαετής οικονομική κρίση που μαστίζει στη χώρα σε συνδυασμό με τη ακραία κατάσταση που προέκυψε από τον Covid-19 φαίνεται πως έχει επηρεάσει το Δικηγορικό Λειτούργημα.

Advertisements

Όπως προκύπτει από την έρευνα του The Greek Lawyer το 92% των συμμετεχόντων (1565 σε σύνολο 1710) θεωρούν πως πρέπει να αρθεί το ασυμβίβαστο των Δικηγόρων, αποδεικνύοντας πως η κατάσταση τους έχει οδηγήσει σε αναζήτηση επιπλέον λύσεων βιοπορισμού.

Advertisements

Αντίθετη άποψη σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας έχει μόνο το 8% των συμμετεχόντων, ήτοι 145 άτομα, οι οποίοι διαφωνούν με την άρση του ασυμβίβαστου.