Συνεχίζεται η απαγόρευση λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας και για Ξενώνες φιλοξενίας νέων μέχρι 31-5-2020

Advertisements

Δημοσιεύθηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις με την παράταση του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτωντουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας και για Ξενώνες φιλοξενίας νέων μέχρι 31-5-2020.

Παράλληλα συνεχίζεται η λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των συγκεκριμένων καταλυμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα της ελληνικής επικρατείας η οποία διαρκεί και της 31.5.2020 και ώρα 12:00.