Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου με αρ. 117/2020 του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης: Άρση αμφιβολίας περί την δυνατότητα άσκησης προσυμβατικού ελέγχου σε σύμβαση που υπογράφηκε χωρίς να εκτελεστεί πριν από την υπαγωγή της στον έλεγχο και της οποίας οι όροι μεταξύ των οποίων και ο συντομότερος χρόνος για την υπογραφή της υπαγορεύθηκαν εξ ολοκλήρου από το νόμο.

Advertisements

 

Δείτε την απόφαση:

 

117_2020_ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ