Γράφει ο Γιάννης Κάπος

Advertisements

Σύμβουλος ΔΣΑ

Η μετάβαση από την απόλυτη γραφειοκρατία στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και εν προκειμένω των Δικηγόρων,  ολοκληρώθηκε, μέσω δύσβατων μονοπατιών, όπως και ήταν αναμενόμενο. Η αρχική ιδέα της σάρωσης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης δημοσιευμένων αποφάσεων είχε συζητηθεί με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εδώ και αρκετούς μήνες, για την επίλυση των θεμάτων του αρχείου. Οι τρέχουσες και έκτακτες ανάγκες την κατέστησαν αδήριτη και με τους κατάλληλους χειρισμούς, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αντιλήφθηκαν τα θετικά του εγχειρήματος.

Όταν το Πρωτοδικείο Αθηνών, περί τα μέσα Απριλίου, προμηθεύθηκε τα επιτραπέζια μηχανήματα σάρωσης έγινε απλώς η αρχή, χωρίς να έχουν λυθεί σοβαρά νομικά και τεχνικά ζητήματα, αλλά με ισχυρή θέληση να επιλυθούν. Τότε, η λύση της σάρωσης περίπου 6.000 δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να παραλαμβάνονται από τους Δικηγόρους χωρίς τη φυσική παρουσία τους στις γραμματείες του Πρωτοδικείου, θύμιζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Το αρχικό πλάνο συνίστατο στην άμεση παραλαβή (μεταφόρτωση) επικυρωμένου αντιγράφου δημοσιευμένης δικαστικής απόφασης μέσω του συστήματος solon.gov.gr, μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης των αποφάσεων αυτών. Και αυτό θα ήταν μια προσωρινή λύση, έως ότου όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί και οι γραμματείς λάβουν ψηφιακές υπογραφές και καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση δικαστικής απόφασης.

 

Ο σχεδιασμός αυτός, για τον οποίο είχαν χαθεί αμέτρητες εργατοώρες σε συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις κατέρρευσε εντός μίας ώρας και μετά από ένα μήνα διαβουλεύσεων. Το ποιός και γιατί καθυστερεί την μετάβαση στην πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Δικηγόρων και πολιτών είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα στους υπευθύνους δεν συγκαταλέγονται η Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Το σύστημα solon.gov.gr μολονότι σωστό στη σύλληψη έχει εντελώς προβληματική αρχιτεκτονική σε πολλά σημεία του. Η μη σύνδεση εισαγωγικού δικογράφου με την κλήση μετά από ματαίωση, η αδυναμία δια-λειτουργικότητας με το portal της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται αυτόματα η διασταύρωση της ιδιότητας του Δικηγόρου είναι ενδεικτικά παραδείγματα της προβληματικής. Με δεδομένο ότι «πιλότος» για την εξέλιξη των συστημάτων είναι το Πρωτοδικείο Πειραιά, στο οποίο εφαρμόζονται αρχικώς οι εφαρμογές, ώστε να λειτουργήσουν και στα λοιπά πολιτικά δικαστήρια της Χώρας, δανείζομαι τη φράση ενός φίλου που περιέγραψε πλήρως το ζήτημα: οι αρχιτέκτονες του συστήματος προσπάθησαν να χωρέσουν την πολυκατοικία (ενν: Πρωτοδικείο Αθηνών) μέσα στο διαμέρισμα (ενν: Πρωτοδικείο Πειραιά)!

 

Όταν η ανάδοχος εταιρεία ανακοίνωσε οριστικώς, ότι η ολοκλήρωση μίας τέτοιας εφαρμογής στο σύστημα solon.gov.gr  θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες βρισκόμασταν ήδη εντός του μηνός Μαΐου. Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε ανακοινώσει την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων εντός των επόμενων εβδομάδων και 6000 δικαστικές αποφάσεις είχαν δημοσιευτεί, χωρίς να είναι δυνατή η παραλαβή αντιγράφων αυτών. Την ίδια ημέρα σε συνάντηση μας με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης ΔΣΑ κο Βασίλειο Μανιό, σχεδιάσαμε τις προδιαγραφές ενός συστήματος που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα αιτήματα Δικηγόρων για αποστολή αντιγράφων αποφάσεων, μέσω του portal της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιότητας του αιτούντος. Την επόμενη ημέρα με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών κου Ιωάννη Δήμου, παρελήφθησαν ψηφιακές υπογραφές από οκτώ υπαλλήλους της γραμματείας. Ο Πρόεδρος του τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών κος Γεώργιος Γρίβας, ανταποκρίθηκε άμεσα στον κοινό σχεδιασμό και εξέδωσε Πράξη με την οποία εξουσιοδότησε τους ως άνω υπαλλήλους της γραμματείας να θέτουν ψηφιακές υπογραφές επί των σαρωμένων αντιγράφων και να επικυρώνουν αυτές ηλεκτρονικά. Με τη συμβολή του συναδέρφου Γεώργιου Σακελλαριάδη αντιμετωπίστηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες επί νομικών ζητημάτων.

Όπως έγραψε ο Ν. Καζαντζάκης ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά. Ό, τι δεν έγινε από θεσπίσεως του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 έγινε εντός τριών ημερών. Μόνο με τη σύμπραξη Πρωτοδικείου Αθηνών και Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αυτή τη φορά το ποθήσαμε αρκετά και έως το πέρας της επόμενης εβδομάδας σχεδόν το σύνολο των δημοσιευμένων μετά την 13/3/2020 αποφάσεων πολιτικών τμημάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών θα είναι διαθέσιμα για παραλαβή από τους παραστάντες Δικηγόρους, χωρίς να χρειαστεί η μετάβασή τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το σύστημα αυτό ήρθε για να μείνει και υπάρχει η κοινή θέληση να αξιοποιηθεί, σταδιακά, προς ικανοποίηση και άλλων αναγκών (αίτηση για λήψη επικυρωμένων αντιγράφων προτάσεων, αίτηση για λήψη απογράφου κλπ).