ΓνμΕισΑΠ 7/2021 Διευκρινίσεις περί της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας «Περί παιγνίων».

Advertisements

Δείτε τη γνωμοδότηση:

Η-ΥΠ΄ΑΡΙΘ.-7-21-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ