Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΑΝΔΑ με την οποία και πληροφορεί τα μέλη της για την διαδικασία εγγραφής νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ.

Advertisements
Η εγγραφή πλέον των Νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ γίνεται ηλεκτρονικά.
Σας παραθέτουμε συνημμένα στην παρούσα:
1) Έγγραφο με τίτλο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ, όπου περιγράφεται η διαδικασία την οποία οι νέοι συνάδελφοι πρέπει να ακολουθήσουν,
2) Οδηγός χρήσης για την Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης την οποία οφείλουν οι συνάδελφοι να υποβάλλουν και να καταθέσουν στην ΑΑΔΕ για έναρξη εργασιών
3)  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ e- ΕΦΚΑ, την οποία μετά την έναρξή τους στην αρμόδια ΔΟΥ,  θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναφέρονται στο ως άνω υπό 1 έγγραφο στο e-mail: dief.asf.tan@efka.gov.gr
Δείτε την ανακοίνωση