Αναρτήθηκε στη Διαύγεια σχετική εγκύκλιος για τη δυνητική αργία.

Advertisements

Δείτε την εγκύκλιο:

95ΥΑ46ΜΤΛ6-5Ξ3