Α. Έλεγχος εισερχομένων στα Δικαστήρια

Advertisements

Ι. Ρυθμίσεις για όλα τα δικαστήρια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55732 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4214/13.9.2021), η οποία αντικατέστησε την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021), από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά την είσοδο στα δικαστήρια, οι προσερχόμενοι (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν (εναλλακτικά):

[α] Πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2.9.2021 (Β’ 4050) κοινή υπουργική απόφαση.

Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

[β] Πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από

α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή

β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.

[γ] Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την είσοδο είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο.

Η βεβαίωση αυτών:

α) πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και

β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Κατ’ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την είσοδο, στις κάτωθι περιπτώσεις:

– Κατάθεση στα Αστικά και Διοικητικά Δικαστήρια:

α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή

β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή

γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής,

– Συζήτηση προσωρινής διαταγής

– Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982

– Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], [β] και [γ] και η δήλωση αποτελέσματος self test, επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του φυσικού προσώπου στην είσοδο των δικαστηρίων (ως κατωτέρω) σε προσωπικό εταιρειών φύλαξης (security) ή σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των δικαστικών σχηματισμών, οι οποίοι τα σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσία στα δικαστήρια είναι υποχρεωτική για όλους η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.

ΙΙ. Εφετείο Αθηνών

Θα πραγματοποιείται έλεγχος των αναγκαίων δικαιολογητικών (υπό Ι) από υπαλλήλους security:

α) στην κεντρική είσοδο,

β) στη μπάρα πριν τη ράμπα,

γ) στην είσοδο του αρχείου.

Στην κεντρική είσοδο του Εφετείου θα υπάρχει χωριστή σειρά για τους δικηγόρους και χωριστή για τους προσερχόμενους πολίτες.

Οι συνεδριάσεις των πολιτικών τμημάτων θα γίνονται στο νεόδμητο κτίριο όπου συνεδρίαζαν και πριν κατά την κανονική λειτουργία του δικαστηρίου.

Για τα πινάκια του Εφετείου επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του δικαστηρίου.

ΙΙΙ. Πρωτοδικείο Αθηνών

1. Ο έλεγχος των αναγκαίων δικαιολογητικών από υπαλλήλους εταιριών φύλαξης (security) θα πραγματοποιείται σε κάθε κτήριο και όχι στην κεντρική πύλη.

2. Η υπηρεσία «συνεργάτη ΔΣΑ» θα λειτουργεί, από τις 16/9, όπως και παλαιότερα στην αίθουσα του ΔΣΑ (κτήριο 2, 1ος όροφος), όπου οι συνάδελφοι θα μπορούν να παραδίδουν στους συνεργάτες τα δικόγραφά τους, ανεξαρτήτως λήγοντος αριθμού γραμματίου προείσπραξης.

3. Ο ΔΣΑ έχει τοποθετήσει αντισηπτικά μηχανήματα σε όλα τα Κτήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Αποχή δικαστικών υπαλλήλων

Ειδικά για τις μέρες αποχής των υπαλλήλων Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, έχει ζητηθεί από το Πρωτοδικείο να ξεκινά ο χωρισμός των πινακίων από τις 11:00 σε όσα ακροατήρια θα απέχει ο γραμματέας της έδρας συμμετέχοντας στην απεργία.

Για την εφαρμογή ή μη της συγκεκριμένης αναμένεται εντός της ημέρας σχετική ανακοίνωση από το Πρωτοδικείου και ανάρτησή της στο solon.gov.gr.

IV. Ειρηνοδικείο Αθηνών

Ο έλεγχος των αναγκαίων δικαιολογητικών από υπαλλήλους εταιριών φύλαξης (security) θα πραγματοποιείται σε τρία σημεία: δύο στις εμπρόσθιες εισόδους και μία στην είσοδο επί της οδού Δέγλερη.

Θα υπάρχει χωριστή σειρά για τους δικηγόρους και τους προσερχόμενους πολίτες.

V. Λειτουργία Δικαστηρίων-Γραμματειών

Ο κάθε δικαστικός σχηματισμός με αποφάσεις του θα ορίζει τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα, που τηρούνται με ευθύνη του, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοιού COVID 19.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα των δικαστικών σχηματισμών για την άμεση ενημέρωσή τους.

Ο ΔΣΑ θα αναρτά τις σχετικές αποφάσεις στην ιστοσελίδα του αμέσως μετά την έκδοσή τους

. Β. Χρονική ανοχή κατά την εκδίκαση των υποθέσεων

Έχει ζητηθεί από τη διοίκηση των δικαστηρίων να υπάρξει χρονική ανοχή κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, πολιτικών και ποινικών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ερημοδικίας συναδέλφων που τυχόν καθυστερήσουν λόγω των πραγματοποιούμενων ελέγχων κατά την είσοδο στα δικαστήρια.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους συναδέλφους η έγκαιρη προσέλευση προς αποφυγή καθυστερήσεων.

Γ. Υπηρεσία Συμβούλων ΔΣ ΔΣΑ

Επιτροπή Συμβούλων του ΔΣ του ΔΣΑ θα παρίσταται στους χώρους των δικαστηρίων από τις 16.9.2021 προς υποστήριξη των συναδέλφων και άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Για τις 15 & 16/9/2021 ορίστηκαν οι εξής συνάδελφοι:

– Πρωτοδικείο Αθηνών: ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣΑ, Μιχάλης Καλαντζόπουλος και οι Σύμβουλοι Χρυσούλα Μαρινάκη και Χάρης Κονδύλης.

– Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: ο Σύμβουλος Δημήτρης Αναστασόπουλος

– Ειρηνοδικείο Αθηνών: ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Ευστάθιος Αναλυτής και η Σύμβουλος-Ταμίας, Μαρινέττα Γούναρη Χατζησαράντου

– Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: οι Σύμβουλοι Γεώργιος Κλεφτοδήμος, Θεμιστοκλής Σοφός & Μεθόδιος Ματαλιωτάκης

– Διοικητικά δικαστήρια: οι Σύμβουλοι Σωτήρης Διαμαντόπουλος, Ελευθέριος Ράντος

– Συμβούλιο Επικρατείας: ο Σύμβουλος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος

Πηγή: dsa.gr 

Δείτε την hhhhhh
: