Δ.Εφ.Αθηνών: Ακύρωση πειθαρχικής ποινής μέλους Δ.Ε.Π.
φαινόμενα στη Μάνδρα Αττικής

Ακύρωση πειθαρχικής ποινής: Δεκτή έκανε το Διοικητικό Εφετείου της Αθήνας αίτηση ακυρώσεως – προσφυγή μέλους Δ.Ε.Π. (επίκουρου καθηγητή) κατά απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις μηνιαίες αποδοχές του για την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της αμέλειας και ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (2132/2023) η προβαλλόμενη πράξη στερείται αιτιολογίας, ενώ δεν κατέστη ευκρινές ποιο πειθαρχικό παράπτωμα αποδόθηκε στον προσφεύγοντα.

Δείτε την περίληψη της απόφασης:

«Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α 2132/2023 (Τμήμα Η’)
Πρόεδρος: Δήμητρα Αλεβιζοπούλου, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζοπούλου, Εφέτης Δ.Δ.

Αίτηση ακυρώσεως – προσφυγή μέλους Δ.Ε.Π. (επίκουρου καθηγητή) κατά απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις μηνιαίες αποδοχές του για την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος της αμέλειας και ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος. Ερμηνεία ότιη επιβολή πειθαρχικής ποινής στον αιτούντα, επίκουρου καθηγητή Α.Ε.Ι., δηλαδή δημόσιο λειτουργό κατά το άρθρο 16 παρ. 6 του Συντάγματος, αφορά σε ζήτημα που συνδέεται με την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση (πρβλ Σ.τ.Ε.1045/1999), συνεπώς το κρινόμενο ένδικο βοήθημα είναι αίτηση ακύρωσης, εφόσον σε προσφυγή ουσίας, κατ’ άρθρο 142 του Υπαλληλικού Κώδικα, υπόκεινται οι αποφάσεις του Πρύτανη Α.Ε.Ι. που επιβάλλουν ποινή στους μόνιμους υπαλλήλους του Α.Ε.Ι. και όχι σε δημόσιους λειτουργούς, όπως ο αιτών και αρμόδιο για την εκδίκαση της είναι το Διοικητικό Εφετείο (Ολομ.Σ.τ.Ε.2238/1999, Σ.τ.Ε.351/2016, 2855/2014, 2442/2014, 198/2012,, πρβλ Σ.τ.Ε.2850/2016). Αμέλεια και ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος (παραβίαση του άρθρου 36 του ν.3528/2007 περί κωλύματος συμφέροντος, ήτοι εξεταστής στις κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες συμμετείχε η σύζυγος του ως εξεταζόμενη και δεν προχώρησε σε αίτημα εξαίρεσης του). Διάφοροι λόγοι ακυρώσεως (παραβίασης αρχής προηγούμενης ακρόασης, πλημμέλειες της Ε.Δ.Ε., έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας). Παρά το γεγονός ότι, κατόπιν διενέργειας σχετικής Ε.Δ.Ε., αποδόθηκε στον αιτούντα το πειθαρχικό παράπτωμα της παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας, ο οποίος απολογήθηκε για το εν λόγω παράπτωμα, του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του προστίμου ίσου με τις μηνιαίες αποδοχές του για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα (αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος), χωρίς να εξειδικεύεται επί ποιων πραγματικών δεδομένων του αποδόθηκε το εν λόγω παράπτωμα και χωρίς να το συνδέει με το άρθρο 36 του ν.35285/2007, το οποίο εφέρετο ότι παρέβη. Κρίση ότι δεν είναι ευκρινές ποιο πειθαρχικό παράπτωμα του αποδόθηκε εν τέλει και η προσβαλλόμενη πράξη στερείται αιτιολογίας. Δέχεται την αίτηση – Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη – Αναπέμπει στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση».

Πηγή: www.adjustice.gr

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατη Νομοθεσία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα