Δ.Εφ. Αθηνών: Νόμιμη η επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εταιρεία επενδύσεως ακίνητης περιουσίας
Ελευθέρωση Εγγυητή

Νόμιμη έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (απόφαση 4454/2022) πρόστιμο που είχε επιβάλλει η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ανώνυμη εταιρεία λόγω παράβασης του ν.2778/1999.

Η περίληψη της απόφασης για την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει:

«Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 4454/2022 (Τμήμα 18ο Τριμελές)

Πρόεδρος: Άννα Ατσαλάκη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Εισηγήτρια: Αγλαϊα Θέμου – Δημητροπούλου, Εφέτης Δ.Δ.

Προσφυγή κατά απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεως Ακίνητης Περιουσίας πρόστιμο, λόγω παράβασης του ν.2778/1999. Κρίση ότι παθητικώς νομιμοποιείται, ως ανεξάρτητο ν.π.δ.δ., μόνο η Ε.Κ. – Αποβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο από τη δίκη. Διατάξεις ν.2778/1999 (Α’259). Υποβολή από την προσφεύγουσα Εξαμηνιαίας Κατάστασης Επενδύσεων. Διαπίστωση ότι η προσφεύγουσα δεν είχε προβεί σε αποτίμηση των ακινήτων της κατά παράβαση του άρθρου 25 του ν.2778/1999. Διάφοροι λόγοι προσφυγής. Από τις εφαρμοζόμενες στην ένδικη διαφορά διατάξεις προβλέπεται υποχρέωση των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεως Ακίνητης Περιουσίας να αποτιμούν τα ακίνητα τους κάθε εξάμηνο προκειμένου να δημοσιεύσουν την Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων των διαθεσίμων τους. Κρίση ότι η προσφεύγουσα παρουσίασε εκτιμήσεις για τα ακίνητα της, ημερομηνίας προγενέστερης του χρόνου σύνταξης της επίμαχης Εξαμηνιαίας Κατάστασης Επενδύσεων και νομίμως της επιβλήθηκε το ένδικο πρόστιμο, λαμβανομένων δε υπόψη του μεγέθους και της σημασίας της παράβασης, τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών, την αποκλειστική υπαιτιότητα της προσφεύγουσας για τη μη αποτίμηση των ακινήτων της στο συγκεκριμένο χρόνο και τη μη υποτροπή της σε άλλες χρηματιστηριακές παραβάσεις, το επιβληθέν πρόστιμο κρίνεται εύλογο και προσήκον. Απορρίπτει την προσφυγή».

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατη Νομοθεσία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα