Εγκύκλιος: Οδηγίες προς τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας για την υλοποίηση του Β ́ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021.

Advertisements

Δείτε την εγκύκλιο:

Ψ6Λ9Ω-ΗΤΛ