Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675/469/2020

ΦΕΚ 1378/Β/14-4-2020

Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»

 

Δείτε αναλυτικά:

Advertisements

 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 14675 469 2020