Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), για σχεδόν δύο αιώνες, εκπληρώνει κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο των αρχών του κράτους δικαίου, υλοποιώντας την συνταγματική αρχή της δημοσιοποίησης των νόμων και των σημαντικών διοικητικών πράξεων. Παράλληλα το περιεχόμενο του ΦΕΚ αποτελεί έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τον νομικό, τον δημόσιο λειτουργό, τον ιστορικό, αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο, δεδομένου ότι περιλαμβάνει πλήθος στοιχεία για την πολιτική, την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Advertisements

Όμως και η γνώση της ιστορίας του ίδιου του ΦΕΚ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αντανακλά τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει τις πολιτικές που στη διαδρομή του χρόνου εφαρμόσθηκαν γι΄ αυτό, συνεισφέρει στην κατανόηση της σημασίας του ΦΕΚ, του τρόπου οργάνωσής του.

Επιπλέον η ιστορία του ΦΕΚ έχει και ένα χρηστικό χαρακτήρα, παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που διευκολύνουν την πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Όπως διαπιστώνουμε και από την επικοινωνία μας με τους επισκέπτες του ιστότοπου μας η αναζήτηση ενός δημοσιεύματος, χωρίς γνώση του αριθμού και της ημερομηνίας του ΦΕΚ, είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Και αυτό γιατί η οργάνωση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά την διάρκεια των χρόνων μεταβάλλεται δραματικά. Αλλαγές επέρχονται τόσο στην δημοσιευτέα ύλη και στην κατανομή της στα επιμέρους τεύχη του ΦΕΚ όσο και στο πλήθος, το περιεχόμενο και την ονομασία των τευχών. Επιπλέον η αρίθμηση των ΦΕΚ, αλλά και των νόμων δεν είναι συνεχής, από το πρώτο και ιδρυτικό της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος (Φεβρουάριος του 1833) και τον πρώτο νόμο, έως σήμερα. Επίσης κάποιες σύντομες, κατά κανόνα, περιόδους, κυκλοφορούν παράλληλα δύο Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, όπως κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916-1917) και επί γερμανικής κατοχής, ή κυκλοφορούν και επίσημες εφημερίδες τοπικού χαρακτήρα, π.χ. στην περίπτωση της προσάρτησης νέων εδαφών στο ελληνικό κράτος, όπως το «Επίσημον Δελτίον της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου», η «Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Θράκης», η «Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου», κ.λπ. (Δυστυχώς το Εθνικό Τυπογραφείο δεν διαθέτει τις πιο πάνω ειδικές εκδόσεις, διαθέτει μόνο τα ΦΕΚ που έχει εκδόσει το ίδιο. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν, είτε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, είτε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) ή στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) κλπ. ).

Η μελέτη του κ. Βαγγέλη Ν. Δρακόπουλου με τίτλο «Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Σύντομο ιστορικό και Παρουσίαση», με τον πλούτο των στοιχείων που περιέχει, προϊόν ενδελεχούς έρευνας σε μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες και αρχεία, όπου ο συγγραφέας εργάσθηκε σε θέση ευθύνης επί πολλά έτη, μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία του ΦΕΚ και καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δρακόπουλο που μας έδωσε την άδεια να αναρτήσουμε στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου τη μελέτη του που καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία, προκειμένου όλοι οι επισκέπτές του να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Ευελπιστούμε ότι όχι μόνο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις τους γύρω από την ιστορία του ΦΕΚ αλλά και θα τους βοηθήσει στις όποιες αναζητήσεις δημοσιευμάτων.

Η εργασία του κ. Δρακόπουλου, συμπληρώνει το χρονολόγιο με τίτλο: «Από τα τυπογραφεία και τις εφημερίδες του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, στο σύγχρονο Εθνικό Τυπογραφείο και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)» το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπό μας στη διαδρομή Εθνικό Τυπογραφείο/ Υπηρεσία. Συμπληρώνει επίσης την ανάρτησή μας με τίτλο: «Η εξέλιξη των τευχών του ΦΕΚ», στη διαδρομή Εθνικό Τυπογραφείο /ΦΕΚ.

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι η μελέτη του κ. Δρακόπουλου παρά το ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια να είναι πλήρης και απαλλαγμένη από λάθη, λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου που εξετάζεται και της περιπλοκότητας του μελετώμενου αντικειμένου, δεν διεκδικεί το αλάθητο. Αναλογικά το ίδιο ισχύει και για το χρονολόγιο και για το κείμενο «Η εξέλιξη των τευχών του ΦΕΚ». Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχουμε, παρακαλούμε να αποστέλλετε τις παρατηρήσεις σας, μέσω του ιστότοπού μας και ειδικότερα της εφαρμογής «Θα θέλαμε τη γνώμη σας».

Εν όψει των ανωτέρω, για τον ασφαλέστερο προσδιορισμό του τεύχους στο οποίο ένα κείμενο έχει δημοσιευθεί, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στο σχετικό κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη δημοσιευτέα ύλη στο ΦΕΚ και στα επιμέρους τεύχη του.

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη του Εθνικού Τυπογραφείου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την αναζήτηση ΦΕΚ.

Διαβάστε την παρουσίαση:

Istoriko-Parousiasi

 

Πηγή: et.gr