Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο (Δείτε την εγκύκλιο)

Advertisements

 

Δείτε την εγκύκλιο:

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΑΞ