Κατεβάστε την εφαρμογή για το ψηφιακό δίπλωμα και την ταυτότητα

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κατέβασμα προκειμένου οι πολίτες να πάρουν μια πρώτη γεύση για το πώς θα μοιάζει το όλο εγχείρημα, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τα πάντα, αφού πλέον τα δύο έγγραφα ταυτοποίησης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, μέσω του app. Η χρήση της εφαρμογής δεν είναι υποχρεωτική.

Advertisements

Κατεβάστε την εφαρμογή Gov.gr Wallet απο το Google Play εδώ .

Κατεβάστε την εφαρμογή Gov.gr Wallet απο το Apple Store  εδώ .

Το δίπλωμα οδήγησης στο smartphone

Με την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οδηγοί θα μπορούν να αποθηκεύουν το δίπλωμα στο κινητό τους τηλέφωνο, και πλέον δεν θα ανησυχούν μήπως το έχουν ξεχάσει στο σπίτι.

Η πλατφόρμα ανοίγει σταδιακά για όλους τους οδηγούς, οι οποίοι θα μπορούν να κατεβάσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησής τους, με την αρχή να γίνεται για όσους το ΑΦΜ τους λήγει σε «1». Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανοίγει η εφαρμογή και για τους υπόλοιπους λήγοντες των ΑΦΜ, με μια απλή διαδικασία μπαίνοντας στη σελίδα https://wallet.gov.gr/ για το κατέβασμα της εφαρμογής.

Η άδεια οδήγησης σε ψηφιακή μορφή (και τα νέα ψηφιακά δελτία ταυτότητας) είναι ψηφιακό έγγραφο που εκδίδεται μέσω του gov.gr και είναι πλήρως ισάξιο με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας. Δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για την δημιουργία ψηφιακής άδειας οδήγησης (και δελτίου ταυτότητας) είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί σας κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕΠ. Για την χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Μη υποχρεωτική η χρήση της εφαρμογής

Οι οδηγοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία θα μπορούν κανονικά να κινούνται με τις κανονικές άδειες οδήγησης όπως έκαναν μέχρι σήμερα.

Η νέα εφαρμογή μέσω του gov.gr, δεν καταργεί τις κανονικές άδειες οδήγησης (ή ταυτότητες) αλλά διευκολύνει τους πολίτες, τους δημοσίους υπαλλήλους και αστυνομικούς.

Τι ισχύει στην περίπτωση απώλειας διπλώματος οδήγησης -Τι συμβαίνει αν χάσει κάποιος το smartphone

Εάν ο πολίτης δηλώσει την απώλεια του διπλώματος οδήγησης είτε σε ένα Αστυνομικό Τμήμα, είτε σε ένα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας, τότε αυτόματα και άμεσα οποιοδήποτε ψηφιακό αντίγραφο έχει εκδοθεί ακυρώνεται.

Σε περιπτώσεις που εκδίδεται νέο δίπλωμα οδήγησης για άλλον λόγο πέραν της απώλειας, τότε τα ψηφιακά αντίγραφα των παλαιότερων έγχαρτων πιστοποιητικών ακυρώνονται αυτόματα και πρέπει να εκδοθούν ψηφιακά αντίγραφα των νέων πιστοποιητικών, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για την αρχική τους έκδοση.

Σε περίπτωση απώλειας της συσκευής όπου είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά αντίγραφα, ο πολίτης μπορεί να ανακαλέσει την ισχύ των αποθηκευμένων ψηφιακών αντιγράφων μέσω της σχετικής υπηρεσίας στο gov.gr.

Η ανάκληση των φυσικών αντιγράφων δεν ακυρώνει τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά.

Αυτόματη Απενεργοποίηση και στην εφαρμογή σε περίπτωση αφαίρεσης διπλώματος

Η έκδοση ψηφιακών αντιγράφων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο πολίτης κατέχει νόμιμα το αντίστοιχο έγχαρτο πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης ή κράτησης του διπλώματος οδήγησης, τα μητρώα που διαλειτουργούν στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα, ώστε ο πολίτης να μην εκδίδει, αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα ψηφιακά αντίγραφα.

Προϋπόθεση για τη χρήση του Gov.gr Wallet είναι η εγκατάσταση της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής.

Κάθε πολίτης μπορεί να αποθηκεύει το ψηφιακό του δίπλωμα οδήγησης μόνο σε μία συσκευή. Σε περίπτωση που προβεί σε έκδοση και αποθήκευση ψηφιακού αντιγράφου σε δεύτερη συσκευή, τότε τα προηγούμενα ψηφιακά αντίγραφα ανακαλούνται αυτόματα.

Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν εντός της ελληνικής επικράτειας ακριβώς την ίδια ισχύ με τα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι πολίτες μπορούν να τα επιδεικνύουν αντί για το δίπλωμα οδήγησης.

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις βρίσκονται στην εφαρμογή και στο wallet.gov.gr. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο wallet.gov.gr/support.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και η σχετική απόφαση για την ακύρωση – αφαίρεση – λήξη των εγγράφων – ανάκληση κ.α.

Αντικείμενο της νέας απόφασης 4082/2022 είναι: α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 («εφαρμογή») που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.

Είσοδος στην εφαρμογή και αποθήκευση στοιχείων

Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης του με τη χρήση: α) των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).

Διαδικασία επίδειξης εγγράφου

1.Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, ο κάτοχος του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3 επιδεικνύει στα φυσικά πρόσωπα, στους νόμιμους εκπροσώπους ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των προσώπων της παρ. 2 του άρθρου 1, τον κωδικό QR του εγγράφου, μέσω της κινητής του συσκευής.

2.Ο έλεγχος ταυτότητας ή η ταυτοποίηση του κατόχου πραγματοποιείται από τα πρόσωπα της παρ. 1 με τη χρήση της εφαρμογής. Ειδικότερα, τα πρόσωπα της παρ. 1, επαληθεύουν, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3.Γ ια την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτότητας ή της ταυτοποίησης, αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του κατόχου, μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification), αριθμός ασφαλείας που αποτελείται από τέσσερα (4), κατ’ ελάχιστον, ψηφία (για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας), τον οποίο ο κάτοχος γνωστοποιεί στα πρόσωπα της παρ. 1. Εφόσον ο κάτοχος το επιλέξει, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής, δύναται να προεγκρίνει την επόμενη και μόνο επαλήθευση, από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τα επόμενα πέντε (5) λεπτά.

4.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επίδειξης εγγράφου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε αποθήκευση στοιχείων στην κινητή συσκευή των προσώπων της παρ. 1.

5.Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν ισοδυναμεί με επίδειξη του αντίστοιχου φυσικού ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα της παρ. 1.

6.Η επίδειξη εγγράφου σύμφωνα με το παρόν, δύναται να λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο εξακρίβωσης της ικανότητας προς οδήγηση που γίνεται σε τροχονομικό έλεγχο ή κατόπιν εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα.

Διαδικασία ανάκλησης εγγράφου

1.Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3 του άρθρου 3, για οποιονδήποτε λόγο: α) σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή β) σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησής του σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ανάκληση του πρώτου εδαφίου δεν θίγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την ισχύ του αντίστοιχου φυσικού εγγράφου.

2.Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ., για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου, μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων, απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας ή ανάκλησης της απόφασης χορήγησης αυτής, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Ειδικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου του Δ.Α.Τ, η ανωτέρω αυτοδίκαιη ανάκληση πραγματοποιείται, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική δήλωση του φυσικού προσώπου στο κατά τόπο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή, εφόσον πρόκειται ειδικότερα για απώλεια, και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της υπό στοιχεία 247/8.3.2021 (Β’ 968) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

3.Εφόσον λάβει χώρα ακύρωση, αφαίρεση, ανάκληση ή αντικατάσταση του φυσικού εγγράφου της άδειας οδήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω θανάτου του κατόχου ή συμπλήρωσης του νόμιμου ορίου ηλικίας αυτού, επιβολής κύρωσης σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57), τον ν. 3446/2006 (Α’ 49) ή άλλες διατάξεις, κλοπής ή απώλειας του φυσικού εγγράφου, το έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 3 ανακαλείται αυτοδικαίως κατόπιν διασύνδεσης της εφαρμογής με τα οικεία του πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email
Print

Μία Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Πρόσφατη Νομοθεσία

Μία Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Πρόσφατες Νομολογίες

Νέες Παραλαβές

On Key

Πρόσφατα Άρθρα