Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr 

Advertisements

Με το άρθρο 1518 § 1 ΑΚ ρυθμίζεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Ιδίως όπως αναφέρεται: «Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.»

Το ζήτημα της επιμέλειας σαφώς θα ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση η οποία θα ορίσει ποιος γονέας θα είναι ο φορέας της επιμέλειας με υπέρτερο στόχο κατά το νόμο την εξασφάλιση των συμφερόντων του τέκνου.

Το δικαστήριο «σεβόμενο την ισότητα μεταξύ των γονέων..» θα κληθεί να αποφασίσει για την ανάθεση της επιμέλειας.

Ωστόσο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και δεδομένου του ισχύοντος καθεστώτος η μητέρα είναι εκείνη στην οποία ανατίθεται η επιμέλεια.

Χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει τον πατέρα του τέκνου από τη διεκδίκηση αυτής εν όψει μάλιστα της επικείμενης αναμόρφωσης του Οικογενειακού δικαίου.

Ο γονέας στον οποίο θα αναγνωριστεί το δικαίωμα επιμέλειας είναι εκείνος που θα ορίζει όλα τα ανωτέρω.

Εκείνος, επίσης, είναι που νομιμοποιείται ενεργητικώς να ασκήσει και τις σχετικές αξιώσεις της διατροφής του τέκνου, για αυτό εξάλλου, κατά κανόνα από το Δικαστήριο επιδιώκονται και ρυθμίζονται ταυτοχρόνως τόσο το ζήτημα της επιμέλειας όσο και της διατροφής.

Η ταυτόχρονη αυτή επιδίωξη έχει άλλωστε μικρότερο οικονομικό αλλά και ψυχικό κόστος.

Περαιτέρω κατά το άρθρο 1520 § 1 του ίδιου Κώδικα ο γονέας, με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό.

Το δικαίωμα  και το εύρος της επικοινωνίας χορηγείται και αυτό κατόπιν δικαστικής απόφασης και αποτελεί τον πυρήνα των δικαιωμάτων του γονέα.

Με την ουσιαστική και αδιάλειπτη επικοινωνία προάγεται η ομαλή ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη του τέκνου για αυτό απαιτούνται στοχευμένοι και προσεκτικοί χειρισμοί ενός καταρτισμένου δικηγόρου που θα διασφαλίσει τα δικαιώματά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Μαρία Γιαννούκου είναι ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες.