Καλούμε τους συναδέλφους, που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021, να δηλώσουν στο portal της Ολομέλειας το IBAN του λογαριασμού τους και την Τράπεζα, όπου τηρείται, προκειμένου να επιστραφεί στον καθένα ποσό 32 ευρώ, από το συνολικό ποσό των 70 ευρώ, που κατέβαλε έκαστος για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Το άνω ποσό προέκυψε ως πλεονάζον μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής εκκαθάρισης του διαγωνισμού και επιστρέφεται στους συναδέλφους μετά και την από 31.8.2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Advertisements

 

 

Πηγή: dsa.gr