Νέες αλλαγές στον ΠΚ – ΚΠΔ – ΑΚ – ΚΠολΔ

Advertisements

Δείτε το νομοσχέδιο:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΚ ΚΠΔ