ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ2020-04-02T15:51:12+03:00
1404, 2021

Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 12/2021 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με θέμα την ερμηνεία του άρθρου 83 παρ 1 Ν 4790/2021

April 14th, 2021|ΕΙΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

1304, 2021

ΦΕΚ Β 1490/2021: Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

April 13th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ|

1304, 2021

ΦΕΚ Β 1459/2021: Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021

April 13th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ|

1304, 2021

Εγκύκλιος: ∆ιαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας

April 13th, 2021|ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ|

1204, 2021

ΦΕΚ Α 56 2021: Σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής

April 12th, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ|

Go to Top