ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2020-04-02T15:49:22+03:00
2201, 2022

ΤρΔΕφ (Ακ-Αν) Αθ 35/2022: Δημόσιοι διαγωνισμοί – Λόγοι αποκλεισμού – Παραβίαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας – Όροι διακήρυξης

22 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

Advertisements
2101, 2022

ΜΠρΗλείας 2/2022: Έφεση – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Αγρότης – Εμπορική ιδιότητα – Εγγυητής – Μετασχηματισμός εταιρείας

21 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

2001, 2022

ΣτΕ ΕΑ Ολ 6/2022: Επιτρεπτή η συνέχιση της προσωρινής απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης

20 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

1901, 2022

ΠΠρΠατρών 1/2022: Κοινοπραξία επιδιώκουσα εμπορικό σκοπό – Αφανής εταιρία – Διαχειριστής εταίρος – Ικανότητα δικαίου – Προσβολή προσωπικότητας

19 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

1801, 2022

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 31/2022: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Προϋποθέσεις αναστολής – Έκδοση διαταγής πληρωμής – Αποδεικτική δύναμη ιδιωτικού εγγράφου

18 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

1701, 2022

ΣτΕ Γ´ 7μ 72/2022: Πειθαρχικός έλεγχος αιρετών εκπροσώπων ο.τ.α – Αρμοδιότητα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου

17 Ιανουαρίου, 2022|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

Go to Top