ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ2020-04-02T15:49:22+03:00
1110, 2021

Σ.τ.Ε. (Στ Τμ.) 1368/2021 (επταμελής σύνθεση) Στο μέτρο της περικοπής των αποδοχών και επιδομάτων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (ν. 3833/2010 και 3845/2010) εμπίπτει και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής

11 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

Advertisements
1110, 2021

ΠΠρΘεσ 11605/2021: Αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

11 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

810, 2021

ΣτΕ Ολ 1580-1/2021: Σύμφωνη με υπερνομοθετικές διατάξεις η εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγα κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών από το Δ. Πρωτ.

8 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

710, 2021

ΜΠρΠειρ 507/2021: Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021

7 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

410, 2021

Παρέμβαση του Συνηγόρου για επανεξέταση της ανάκλησης απόφασης πρόσληψης λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού επικυρωμένου από δικηγόρο

4 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

310, 2021

ΣτΕ 1078/2021: Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου – Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων – Ειδική διοικητική διαδικασία ελέγχου αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων

3 Οκτωβρίου, 2021|ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ|

Go to Top