Με την απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr), αποφασίστηκε η περιορισμένη λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ και των Υπηρεσιακών του Μονάδων έως και 15-05-2020.

Advertisements

 

Δείτε την ανακοίνωση:

ΚΟΙΝΟ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 15-5-2020