ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.

Advertisements

 

Δείτε το ΦΕΚ:

 

Ν. 4684/2020