Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι εξεδόθη η ΥΑ που αφορά στη μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα Μάρτιο 2021.

Advertisements

Στη ρύθμιση αυτή περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1156 /24.3.2021) η υπ’ αριθ. 1063/22.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, οι δικηγόροι (ΚΑΔ 69.10 Νομικές δραστηριότητες) εντάσσονται εκ νέου στο μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης για το μήνα Μάρτιο 2021.

Δείτε το ΦΕΚ:

fek_7

Πηγή: dsa.gr