Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.25771  με την οποία γνωστοποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ 

Advertisements
ΦΕΚ Β 1477 2020