Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων

Advertisements

Εξεταστικής Περιόδου Α’ 2021 παρατείνεται μέχρι και τις 05.03​.2021.

 

Πηγή: dsa.gr