Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, διάρκειας 12 μηνών, (από 01/10/2021 ως 30/09/2022) – εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους  να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας  δηλ. από 07/09/2021 έως και 16/09/2021.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για άσκηση 13 υποψηφίων δικηγόρων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως τις 16/09/2021.

Advertisements
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Πηγή: www.dsa.gr