ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Advertisements

Δείτε την πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΔΣ-69ΤΞΗ-758