Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μία ακόμη απόφαση  (ΓΔΟΥ 171/2021, ΓΔΟΥ 172/2021 και ΓΔΟΥ 175/2021) με την οποία τροποποιούνται οι αποφάσεις  ΓΔΟΥ 94/2.5.2020, ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 και ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 αντίστοιχα, ως προς την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Advertisements

Με τις νέες τροποποιήσεις ορίζεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών σε ό,τι αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 2 και στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα γίνει στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως την 30η Ιουνίου 2021.

Πηγή: Taxheaven