Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που περιλαμβάνει αφενός ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών

Advertisements

και αφετέρου τον περιορισμό των δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021.

Δείτε την τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ