Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού για το έργο
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική
Διαδικασία

Advertisements

Δείτε το έγγραφο από τη Διαύγεια:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία
Advertisements

[poll id=”3″]