Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr 

Advertisements

Η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται με δικαστική απόφαση. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μπορεί να γίνει είτε με τη συναίνεση του δανειολήπτη και του οφειλέτη, δηλαδή της Τράπεζας, είτε αναγκαστικά και συγκεκριμένα με μονομερή ενέργεια της Τράπεζας (οφειλέτης) ή με μονομερή ενέργεια του δανειολήπτη.

Όταν ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειό του στην τράπεζα ή εξοφλήσει την οφειλή του προς τον δανειστή του, μπορεί να προβεί στην εξάλειψη, άρση της προσημείωσης υποθήκης, η οποία γίνεται δικαστικά και συγκεκριμένα συζητείται στο ίδιο Δικαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.

Πρακτικά, ο δανειολήπτης ή ο οφειλέτης καταθέτει μέσω του Πληρεξουσίου δικηγόρου του αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία αιτείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει τη διαγραφή της προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό του, όπως αυτό το βάρος αποτυπώνεται στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της δικαστικής απόφασης (αίτηση, περίληψη, κλπ.) στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να εξαλειφθεί το βάρος από το βιβλίο υποθηκών ή το κτηματολογικό φύλλο αντίστοιχα.

Λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω των έκτακτων μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, η διαδικασία πραγματοποιείται με δήλωση από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του δανειολήπτη την προηγούμενη ημέρα της ημέρας που έχει ορίσει το Δικαστήριο για τη συζήτηση της υπόθεσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άρση προσημείωσης είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση άρσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης

2. Σχέδιο της απόφασης εγγραφής και άρσης προσημείωσης υποθήκης

3. Απόσπασμα κτηματολογικού φύλλου από το αρμόδιο Κτηματολόγιο στο οποίο ανήκει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει.

4. Αν πρόκειται για άρση προσημείωσης υποθήκης απαιτείται η ανακαλούμενη απόφαση με την οποία ενεγράφη η προσημείωση υποθήκης.

Η Σωτηρία Αναστασοπούλου είναι Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες

Τηλ.: 211-41.69.628

e-mail: info@gogosgrouplaw.gr