Δείτε τα 10 δημοφιλέστερα άρθρα για το έτος 2021:

Advertisements
  1. Πρακτικός Οδηγός 

  2. 1045/21ΠΠρΘεσσ: Απόρριψη ως απαράδεκτης της συζήτησης επειδή το ενημερωτικό έγγραφο για τη διαμεσολάβηση είχε ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αγωγής

  3. Κωνσταντίνος Γώγος: Αποζημίωση στους διαδίκους και για υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση βουλεύματος

  4. Επίδομα 400 ευρώ: Σήμερα οι αιτήσεις από επιστήμονες – Προϋποθέσεις και διαδικασία

  5. ΑΠ 977 / 2020: Άκυρη η ένορκη βεβαίωση μάρτυρα διότι στην κλήση δεν περιλαμβάνεται το επάγγελμα

  6. ΓνωμΕισΑΠ 20/2021: Υποχρεωτικός Εμβολιασμός – Συνιστά εγκληματική πράξη;

  7. ΠΠρΑθ 124/2021: Η αποξένωση του πατέρα από το τέκνο συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του

  8. Άδειες διαμονής: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από 16-11

  9. Τσιάρας: Εξετάζεται η δυνατότητα μείωσης της δικαστικής ύλης, με πιθανή μεταφορά αρμοδιοτήτων σε επιστημονικούς φορείς, όπως για παράδειγμα στους συμβολαιογράφους

  10. ΕιρΑθ 372/2021: Η καθιέρωση υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας διαμεσολάβησης ως τυπική προϋπόθεση της δίκης αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας