Απόφαση για τη λειτουργία του Εμμίσθου. Υποθηκοφυλακείου/Ενεχυροφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Advertisements

Στο κατάστημα του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, ο Υποθηκοφύλακας Μιχαήλ Γιαπαλής, λαμβάνοντας υπόψη του την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.26805/25-04-2020 ΚΥΑ με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 ( ΦΕΚ 1587/τβ΄/25-4-2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

1) Για την κατάθεση εγγράφων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές, κλπ), θα εισέρχονται ανά τρία (3) άτομα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00.

2) Για την κατάθεση αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, θα εισέρχονται ανά δύο (2) άτομα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00.

3) Για την παραλαβή πιστοποιητικών/συμβολαίων θα εισέρχονται ανά δύο (2) άτομα, από τις 9:00 το πρωί έως τις 14:00.

4) Η δια ζώσης επικοινωνία με τον Προϊστάμενο του Υποθηκοφυλακείου θα πραγματοποιείται, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί του, στον τηλεφωνικό αριθμό 210 8640099.

ΙΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

1) Η δια ζώσης επικοινωνία με το Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών των περιοχών αρμοδιότητάς μας (Μοσχάτου & Γαλατσίου), θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στον τηλεφωνικό αριθμό 210 8665080.

2) Για την παραλαβή ή κατάθεση εγγράφων ή αιτήσεων για την έκδοση αποσπασμάτων, θα επιτρέπεται η είσοδος ανά ένα (1) άτομο, από τις 9:00 έως τις 13:00.

ΙΙΙ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Για την έρευνα των αρχείων θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στο αποσυρθέν αρχείο δεν θα επιτρέπεται η έρευνα, θα εκδίδονται μόνο αντίγραφα κατόπιν αιτήσεως .

ΙV) ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Η κατάθεση αιτήσεων και η παραλαβή αντιγράφων στο Ενεχυροφυλακείο, θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ η κατάθεση νέων ενεχύρων θα γίνεται Τρίτη και Πέμπτη, από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00. Επισημαίνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για την 29η Απριλίου του 2020, ημέρα Τετάρτη, θα εξυπηρετηθούν μόνο τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού.

Advertisements

ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΘΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

 

ΑΘΗΝΑ 27/4/2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ