Υπουργείο Δικαιοσύνης: Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Advertisements

Δείτε την απόφαση:

ΨΜΦΡΩ-ΔΨΕ