Υπ. Εργασίας: Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.

Advertisements

Δείτε αναλυτικά:

Ψ8ΨΦ46ΜΤΛΚ-ΧΚΙ (1)