Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια σχετική εγκύκλιος με θέμα: “Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου”.

Advertisements

Δείτε την εγκύκλιο:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ