ΦΕΚ Α 207/2020 – Ν. 4738/2020: Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις. 

Advertisements

Δείτε το Νόμο:

ΦΕΚ Α 207 2020