ΦΕΚ Α 214/2020 – Ν. 4745/2020: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010.

Advertisements

 

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Α 214 2020