ΦΕΚ Α 219/2020 – ΠΔ 93/2020: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και οργάνωσης Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Α 219 2020