ΦΕΚ Α 6/2021: Παράταση προθεσμίας επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ στο άρθρο 62:

document (23)