ΦΕΚ Β 1059/2021: Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 1059 2021