ΦΕΚ Β 1077/2021: Απαγόρευση εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 1077 2021

 

Κατεβάστε τώρα τον Πρακτικό Οδηγό Ποινικού Δικαίου: