ΦΕΚ Β 1223/2021: Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Ν. 4251/2014.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 1223 2021