ΦΕΚ Β 1843/2020: Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

1843