ΦΕΚ Β 1863/2020 Αριθμ. οικ. 18657/370
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 1863/2020
Advertisements