ΦΕΚ Β 2036/2020: Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων
σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε
δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και
σε αιτούντες διεθνή προστασία

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

Advertisements

ΦΕΚ Β 2036 2020

[poll id=”3″]