ΦΕΚ Β 2084/2020: Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

Advertisements

φεκ β 2084/2020