ΦΕΚ Β 2089/2020: Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή

Advertisements

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33470
Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη
χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2089/2020