ΦΕΚ Β 2093/2020: Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων από 1/06 έως 15/07/2020

Advertisements

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020
έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων
του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Advertisements

Δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Β 2093/2020

[poll id=”3″]