ΦΕΚ Β 2111/2020

Advertisements

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060
Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως
και 9.7.2020.

Δείτε το ΦΕΚ:

Advertisements

ΦΕΚ Β 2011/2020